با تیم ما آشنا شوید

تیم ما برای طراحی های اختصاصی شما آماده است.

دکتر وحید لسان

موسس

دامپزشک متخصص از دانشگاه تهران، استاد دانشگاه و موسس بیمارستان دامپزشکی فردیس

دکتر علی سلطانیه

دامپزشک متخصص بیماری های داخلی حیوانات خانگی

دکتر مصطفی ستار

دامپزشک و مدیریت پت شاپ

دکتر علی فریدون پور

دامپزشک

دکتر حامد مرادپور

دامپزشک متخصص جراحی

این است تیم ما

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

هستی گرگین کرجی

کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی و مسئول آزمایشگاه

میلاد فلاحی

کاردان دامپزشک(پرستار)

رحمت قادری

دستیار دامپزشک و مسئول اتاق جراحی

پیمان تیرانداز

دستیار دامپزشک

دکتر راحله دهقان

دامپزشک (کارورز)

لیدا شجاعی

مسئول داروخانه

مژگان سلیمانی

آرایشگر

میترا هدایتی

آبدارچی و مامان بیمارستان

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم